Usługi

 

  • Podziały, rozgraniczenia
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary odkształceń budowli
  • Pomiary powykonawcze
  • Inwentaryzacja urządzeń podziemnych
  • Wytyczenia
  • Doractwo geodezyjne